MILJØ

DRAKTMYSTERIET

Hva skjedde med draktene? Grønt er heldigvis ikke det nye brune, men draktene gjorde en viktig jobb. Vi i MIF har en jobb å gjøre. En jobb om å bli mer miljøvennlig for neste generasjon. En jobb med å begrense uttaket av naturressurser, og sikre at naturressursene som allerede er tatt ut, får lenger levetid.

RESIRKULERINGSGRAD
0%