SAMFUNN OG LIKESTILLING

KIRKENS BYMISJON

Feriekolonien Killingen er et av tilbudene til Kirkens Bymisjon. Her skapes gode sommerminner for alle, uansett inntekt og livssituasjon.