SAMFUNN

NBBO – NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG

Helt siden 1946 har vi bygget gode hjem til befolkningen i Drammen og omegn gjennom et prosjekt som er tuftet på verdier som trygghet for alle, oppmerksomhet, respekt og frihet til å leve – uansett hvem man er.