PROSJEKTER

Brun Framtid er det overordnede navnet på MIF sin bærekraftsatsing. Brun Framtid skal vise alle tiltakene vi gjør med holdepunkt i de utvalgte Bærekratfsmålene vi jobber etter.