MILJØ

DRAKTMYSTERIET

Har du noen gang tenkt over hvor mye søppel vi produserer, og hvor mye som havner i restavfall? Etter hver hjemmekamp hentes det alt for mye restavfall. Avfall som burde vært kildesortert, hvorav minst 50 % skulle vært sortert i henholdsvis matavfall, papir og plast. Dette går ikke lenger.

RESIRKULERINGSGRAD
0%