SAMFUNN

ALLE KAN GJØRE LITT – SAMMEN KAN VI GJØRE MASSE!

I snart 180 år har Sparebanken Øst stått sammen med lokalsamfunn og innbyggere for å skape økonomisk trygghet. Nesten like lenge har vi stått side om side med Mjøndalen Idrettsforening. Det er fordi bankens opprinnelse er tuftet på ideen om og troen på bærekraftige lokalsamfunn.