MILJØ

GRØNN BANE: – DA VI BLE PRESENTERT FOR BIOFLEX SÅ VAR SAKEN KLAR

Miljøaspektene knyttet til kunstgress har over flere år vært omstridt. Med Grønn Bane-prosjektet skal vi fremover vise at vi tar bærekraft på alvor med å bli enda mer miljøvennlig.